Skip to main content

Stellungnahme zum Anlassberichtvon BK an die StA Wien vom 18.11.2012 GZ: 2699606/1-II/BK/31o55 Українською

«Дайте нам людину, а справу ми на неї знайдемо».
Фелікс Едмундович Дзержинський


11 листопада 2011 р. співробітники Агенції з питань здоров’я та безпеки харчування Австрії самовільноі явно безжодного обґрунтуванняй чіткого дозволу конфіскували 5.600 ампул препарату «Україн» (в подальшому препарат скороченоназиватимемо УКР)компанії Новіцкі-Фарма. Тим самиму невиліковно хворих пацієнтів була відібрана остання можливість врятувати своє життяза допомогою дієвого протиракового препарату, що має дуже незначні побічні ефекти.

Понад те, 14 жовтня 2011 р. перед Посольством Австрії в Києві противниками медичного препарату УКР був організований пікет. На відео чітко було видно, як після завершення акції псевдо протестувальникам виплачували гроші.  Перед телеоб’єктивом  якась жінка поскаржилася, що її брат помер 8 років тому. Її братові був поставлений діагноз: РАК  ПРАВОЇ  НИРКИ. T3 N2M2. МЕТАСТАЗИ  У  ПРАВІЙ  ЛЕГЕНІ. 10 червня 1998р. була проведена операція–правобічна уретеронефректомія. Результати проведеного патологічного дослідження видаленої правої нирки№ 8184-95 встановили гіпернефроїдний світлоклітинний рак нирки.
На прохання родичів пацієнтові приписали лікування препаратом УКР (внутрішньовенно, каплями, по 20 мл (4ампули), 1 раз у 3 дні). Протягом лікування пацієнта в лікарні від 20.06.1998 р. по 04.08.1998р. йому було введено 320 мл (64 флаконів) препарату УКР.  
4 серпня 1998  р. пацієнта у задовільному стані з нормальними аналізами крові та сечі відправили  в Центр пульмонології для проведення операції на правій легені. Діагноз: метастатичне враження правої легені. Стан після правобічної уретеронефректомії.
6 травня2003 р. пацієнт помер, а минуло вже близько 5 років після проведеної операції!

 

Якщо при захворюванні на рак вже є метастази у віддалених органах(стадія IV), то лише 5% пацієнтівживуть довше, ніж 5 років. (http://www.internisten-im-netz.de/de_nierenkrebs-prognose-verlauf_1074.html).

Із заяви Ольги Іванівни Ковальчук (проживає за адресою: 03164, Київ, вул. Градинська, 3, пом. 108) до прокурора Федеративної Республіки Австрії у Відні щодо відшкодування завданих збитків від 7 грудня 2011 р.:
«Дуже дорого ми заплатили за неправильне лікування, тому прошу порушити відносно Новицького В. М. кримінальну справу, визнати мене по справі потерпілою, стягнути з нього незаконне збагачення в 12 500 (дванадцять з половиною тисяч) євро та 100 000 (сто тисяч) моральної шкоди».
21 червня 2012 р.справа була передана до Державної прокуратури в справах економіки та корупції.
 


Ф А К Т И:

У 1976 році було встановлено, що протираковий препарат УКР швидко накопичується в пухлинній тканиній знищує ракові клітини, не завдаючи при цьому шкоди здоровим. Відтак  до Федерального міністерства охорони здоров’я Австрії була подана заява щодо реєстрації УКР як протиракового медичного засобу. За тодішніми правовими положеннями (дійсні до 1984 р.)всі умови для отримання дозволу були виконані. ПрепаратУКР складається з двох дозволених і зареєстрованих вихідних речовин та володіє терапевтичною перевагою (на відміну від обох цих субстанцій). УКР у 300 разів менш токсичний за вихідні складові. Щодо стану вище зазначених положень закону стосовно критеріїв допуску лікарських препаратів жодних клінічних/доклінічних досліджень чи подача подальших рекомендацій та відгуків не вимагалися. Тим не менш,препарат УКР не зареєстрований донині.І це очевидне беззаконня вже було підтверджене судовим рішенням, винесеним Вищим адміністративним судом Відня ще 15 квітня 1996 р.(Zl.95/10/0124).

 

Відповідніправові положення:
ПорядокBGBl. № 99/1947

Згідно§91Абз. 1 Законупро лікарські засоби:

Заявина реєстрацію лікарського препарату, подані відповідно до правових положень згідно спеціального порядку про лікарські засоби до набуття чинності цього Федерального закону і щодо яких на момент до набуття чинності цього Федерального закону рішення  прийняте не було, слід опрацьовувати як заяви  відповідно до § 13.
Численнихдокументів, які сьогодні належать до обов’язкових реєстраційнихдокументів відповідно до §9а Закону про лікарські засоби, на той час подавати не треба було. Тобто, ні клінічних даних, ні неклінічних подавати не треба було.Інакше кажучи, для заяв на отримання реєстрації на лікарські препарати, поданих до1 квітня 1984р., Закон передбачав значно менше вимог, які до речі, були й значно нижчими.
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10010441/AMG%2c%20Fassung%20vom%2010.11.2012.pdf1980р. видається перший патент на УКР.

Згідно § 22Закону про патенти:
(1)...власник патентумає право виготовляти предмет свого винаходу, запускати його в обіг, виставляти на продаж чи використовувати,або вводити для названих цілей чи володіти ним.
(2) Якщо патент видається для певного методу, то дія поширюється і на продукцію, виготовлену безпосередньо цим методом.
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002181

 

Т О Ч К А  З О Р У

ЩОДО  ПОСТАНОВИ  НА  ПРОВЕДЕННЯ  ОБШУКУ 
ТА ПОПЕРЕДНЬОЇ  КОНФІСКАЦІЇ  МАЙНА  ПРОКУРАТУРОЮ  З  ПИТАНЬ  КРИМІНАЛЬНИХ  СПРАВ  З  ГОСПОДАРСЬКИХ  ЗЛОЧИНІВ  ТА  БОРОТЬБИ  З КОРУПЦІЄЮ
 

 


1 St24/12w
GZ 2 699606/1-II/BK/31o55
Відень, 23 cерпня 2012 р.

ВСТУП


Наскільки драматичним може бути результат захворювання на рак, добре відомо з різних ЗМІ.
Якщо метастазів ще немає, єдиним способом порятунку пацієнта є хірургічне  втручання: видалення пухлини шляхом операції. А це означає значне додаткове навантаження на пацієнта.
Саме через це кілька років тому уряд США виділив 6 мільярдів доларів на розробку нових методів ранньої діагностики онкозахворювань. Опромінення й хіміотерапія можуть лише сповільнити ріст пухлини. Тим не менше, вони не володіють селективною дією, а це означає, що можна пошкодити і здорові клітини. Крім того (за певних обставин) це навіть може стимулювати появу нових ракових клітин.
Порівняльні дослідження на загалом 18 злоякісних та 12 нормальних клітинних лініях за однакових умов підтвердили специфічну й селективну дію препарату УКР (36;38; 63;143; 147;149;181;184;190; 245;255).
Ми наголошуємо, що результати цих експериментів усунули будь-які сумніви щодо селективної дії УКР. Численні наукові дослідження довели, що цей препарат є першим протираковим лікарським засобом, який є токсичним лише для ракових клітин, але не для здорових. Ця особливість пояснює і винятково добре сприйнятття його пацієнтами при клінічному використанні.

В ультрафіолетовому світлі УКР флуоресціонує у жовтувато-зеленій ділянці світлового спектру. А те, наскільки добре препарат розподіляється в організмі, дуже добре видно під ультрафіолетовим промінням.
Невдовзі після введення (за декілька хвилин після цього) УКР накопичується в ділянці пухлини й метастазів, що стає видно в ультрафіолетовому світлі.
Селективне накопичення УКР в ракових клітинах пояснює його сприятливий профіль безпеки і високий терапевтичний індекс 1250 (Додаток 1).
Якщо ж говорити про звичайні, традиційні цитостатики, то їхній терапевтичний індекс знаходиться в діапазоні лише від 1,4 до 1,8. Тому навіть невеличке передозування може призвести до летального результату.

За даними дослідження, нещодавно проведеного уСША(Profilвід 8 лютого 2010р.: «Лікування до смерті – Дорогі ліки продовжують життя онкохворих» («TherapiezumTod– Teure MedikamenteverlängerndasLebenvonKrebspatienten»)), хіміотерапіянавітьможевиявитисяконтрпродуктивною. Застосуванняхіміотерапевтичних засобів може стимулювати вироблення небезпечного протеїну WNT168у, щодопомагаєраковим клітинамвижити.
Дослідники Центру дослідження раку ім. Фреда Гатчінсона (Сієтл, США)зробилице«цілком несподіване» відкриття тоді, коли намагалися відповісти назапитання, чомуракові клітинипоза організмом людининабагато легшезнищити, ніжвсерединіорганізму.
Вонкологічних хворих часто спостерігають, що спочаткупухлиниможуть зменшуватися чи гальмувати свій ріст, однак згодомвони починають дуже швидко розростатися.

Компанії NowickiPharmaналежить концесійний декрет, що дозволяєменівиготовлятиізберігатизапатентованиймною препаратУКР:Концесіянавиробництво: MBA6/7-Gew51228/1/88.

З 1976 р.дониніавстрійська владавжевсьомебезпідставно відбирає у мене продукти моїх досліджень.І чинить це безжодного наукового обґрунтування ібезбудь-якого розумного пояснення(хоча дослідженнявАвстріїмаютьбутивільнимийохороняються законом).
Цюскладну й кропіткудослідницьку роботувиконував я сам. І замістьдопомоги йпідтримкименіпостійноставили нові перешкоди. Однак найгірше я і моя сім’я пережили 9 вересня 2012 р., коли  понад 50 держслужбовців увірвалися до нашого будинку, конфіскували 200.000 ампул з УКР й заарештували мене.

 

 

ХРОНОЛОГІЯ

 

1976 р. – подача Заяви на реєстрацію

Моя заява щодо офіційної реєстрації УКР як лікарського засобу була подана до розгляду представників відповідальної за це установи ще у 1976 р. згідно відповідного положення  BGBl. № 99/1947.Однак ця заява досі не розглянута ще й сьогодні.

1981 р. – терміновий лист до Федерального міністра

Міністерство охорони здоров’я Австрії досі не видало реєстрації на УКР. У відповідь на свій терміновий лист від 27 липня 1981 р. 14 серпня 1981 р. я отримав лист від Федерального міністра охорони здоров’я доктора Курта Штейрера. Мені пояснили, що для отримання дозволу мені потрібно мати лише концесію на виробництво.
Заяву на отримання концесії я подав за кілька днів.
Концесію (Reg. Zl4989/k/6/7) від відділу Магістрату міста Відень 6/7 округу я отримав лише 1988 р. (через 7 років) і відразу ж представив його міністерству.

Цим самим були виконані всі нормативні вимоги. Однак замість негайної видачі дозволу на використання препарату міністерством висувалися нові (й, очевидно, незаконні) вимоги. Тим часом влада намагалася переконати мене відкликати свою заяву від 1976 р. Проте такої вимоги я виконати не міг у жодному разі – своєї заяви я не забрав донині. Доказом цього є лист від 1998 р.

У 1992 р.мене повідомили, що для отримання дозволу на проведення тестування субстанції УКР у фазі дослідження ІІІ, я маю подати заяву Раді з питань лікарських препаратів. 03 листопада 1992 р. така заява (разом із листом з цією ж датою) була погоджена й затверджена Радою з питань лікарських препаратів Федерального міністерстві охорони здоров’я (GZ 21.405/1011 - II/A/8/92) з таким резюме:

«Розглянувши всі визначення і констатацію, можна сказати, що за певних умов із проведенням клінічних випробувань на території Австрії можна погодитися, оскільки цілком очевидно, що сприйняття цієї речовини дуже добре. Передумовою для цього є план досліджень, що відповідає сучасним стандартам. Цей план має бути представлений Раді з питань лікарських препаратів ще до початку проведення досліджень в Австрії».

 

23 червня 1993 р. Федеральне міністерство з питань охорони здоров’я, спорту й захисту прав споживачів у листі (GZ. 21.405/530-II/A/8/93) повідомило про таке:
«Бюро Ради з питань лікарських препаратів повідомляє Вас, що стосовно планів досліджень субстанції УКР (експертний відгук № 558) з формальної точки зору відтепер немає жодних заперечень».
 


Затверджені були такі дослідження:

1. Відкрите, контрольоване дослідження раку товстої кишки.

2.Клінічне дослідження злоякісної меланоми.
3. Клінічне дослідження поза межами лікарняних закладів згідно §42 Закону про лікарські засоби.

 

1.     Відкрите, контрольоване дослідження раку товстої кишки.

Хоча щороку в Австрії на рак товстої кишки хворіє  близько 5.000 осіб,

з яких майже 3.000 помирає, жодна клініка не була готова проводити таке дослідження.Тому його провели за кордоном згідно з погодженим Радою з питань лікарських препаратів планом дослідження від 23 червня 1993 р., а його результати  були передані  Міністерству охорони здоров’я 1996 р.  Результати цього дослідження були опубліковані в журналі «UkrainTherapyforcolorectedcancer» («Лікування раку товстої кишки препаратом УКРАЇН»). Загалом процент виживання після 21 місяця лікування препаратом УКР  в режимі монотерапії склав 78,6%, а з тих, кого лікували стандартними засобами (тобто, опромінювали і давали хіміотерапевтичні препарати), в  живих залишилися 33,3 %. 
     2. Клінічне дослідження злоякісної меланоми.

Це дослідження проводиться лише в історичному порівнянні, оскільки дотепер всі контрольовані дослідження злоякісної меланоми  показали лише 10-20% успішного лікування. Однак відомо, що це захворювання може чутливо реагувати на імуномодулюючі агенти. Багато лікарів дуже успішно лікували препаратом УКР злоякісну меланому з довготривалими  ремісіями. Тут я наведу приклад  приклад проф. д-ра Водніанскі, який у своєму листі від 12 червня 1984 р. до Міністерства науки й досліджень пише: [...] «Це дуже незвичайний результат – у разі лікування пацієнта з меланомою, коли меланін вже потрапляє у сечу, йому дають ледве кілька місяців. Це мене так вразило […], що я також хотів би приєднатися до прохання щодо підтримки проведення подальших досліджень». Пацієнт, за яким до того велися спостереження, упродовж дев’яти місяців «справляв враження здорової – або вилікуваної – людини […]».

Завдяки лабораторному (invitro) дослідженню, проведеному в Національному інституті раку (Бетезда, штат Меріленд, США), вдалося показати дуже високу чутливість усіх протестованих клітинних ліній меланоми УКР.

Щороку в Австрії від злоякісної меланоми помирають близько 200 чоловік. Жодна австрійська клініка до сьогодні не була готова провести таке затверджене й допущене дослідження.

3. Клінічне дослідження поза межами лікарняних закладів згідно §42 Закону про лікарські засоби.

При цьому виді клінічного дослідження згідно §42 Закону про лікарські засоби мова йде про різні онкологічні захворювання і про те, як протікатиме процес їх лікування препаратом УКР у звичній, нормальній практиці міських та сільських лікарів. 

[...] В багатьох із цих випадків мова йде про пацієнтів, яких уже попередньо лікували  і переважна більшість яких уже перебувала у прогресії.


[...] З упевненістю можна сказати, що результати згідно раніше проведених досліджень, а також досвід, набутий дотепер, показують, що завдяки лікуванню препаратом УКР як мінімум можна досягнути значного поліпшення якості життя пацієнтів навіть на прогресуючій стадії хвороби.

Це дослідження провели в Австрії , а звіти лікарів, вчених та історії хвороб пацієнтів щодо лікування УКР 1996 р. були представлені до уваги працівників Міністерства охорони здоров’я.

Ось деякі цитати з цих звітів:
1996 року д-р. Алоіз Денк написав: «З медичного погляду бажано було б і надалі досліджувати дію препарату УКР та розповісти ширшому загалу про відповідні результати».

Того ж 1996 року доцент університету д-р. Губерт Денц повідомив: «В одному випадку захворювання на рак підшлункової залози за допомогою комп’ютерної томографії ми встановили  тимчасове зменшення пухлини… Побічні дії були незначними, а саме виникало легке відчуття жару, але загалом лікування проходило просто чудово…  Варто запланувати і провести відповідні клінічні дослідження препарату, що передбачатимуть стандартизоване дозування, форму застосування, тривалість лікування і ведення документації з результатами. На початку мала б бути фаза  дослідження ІІ, завдяки якій оцінюється оптимальна форма терапії. Перш за все, видається доцільним ввести «Україн» при лікуванні раку підшлункової залози, оскільки до цього часу результати після хіміотерапії є дуже скромними, а в найбільш ослаблених пацієнтів  виникають значні побічні дії. Окрім того, є окремі позитвні звіти щодо терапії препаратом УКР  при цьому виді пухлини».

Д-р Зіґфрід Ваґнер: «Як продовження мого успішного лікування пацієнтів препаратом УКР  вважаю вельми доцільним і бажаним допуск цього препарату в Австрії». 

Головний лікар  Ганс-Йорґ Кляйн: «Я вважав би особливо важливим і потрібним з боку Міністерства охорони здоров’я Австрії, аби воно таки видало дозвіл на використання «Україну».

Д-р Петер Кадан: «Я особисто радо привітав би допуск препарату «Україн». Понад те, зважаючи на мій багаторічний досвід широкого застосування «Україну» при пухлинних захворюваннях, на мій погляд, можна очікувати значного поліпшення загального прогнозу». 

Д-р Ута Константопулосстверджувала: «Одна пацієнтка з неоперабельною карциномою жовчних проток та метастазами в печінці після невеличкого хірургічного втручання (штучний відтік жовчі) без подальшого лікування в лютому 1996 року бла відправлена додому. З березня 1996 року ми їй почали вводити «Україн». Загальний стан пацієнтки просто чудовий. Більше того, вона,  поміж тим, здійснила тижневу подорож пішки, а також дві дальні поїздки…  На закінчення я хотіла б сказати, що «Україн» переноситься дуже легко. В деяких пацієнтів я побачила однозначно позитивний вплив на перебіг  хвороби у прогресуючій стадії. Тому дуже сподіваюсь, що «Україн» як ліки  якомога швидше зареєструють і допустять до використання».

Д-р Омар Абу-Дає: «У своїх спостереженнях я помітив, що препарат «Україн»  справді є значною допомогою і позитивним додатком до інших видів лікування. Поряд із ремісіями, яких вдалося досягти,  варто зазначити, що  під час і після лікування пацієнти  добре почуваються, а якість їхнього життя значно поліпшується. Тому я радо привітаю офіційну реєстрацію та допуск «Україну» в Австрії  і висловлюю гарячу підтримку в цьому зі свого боку».

Д-р Ґражина Новіцкі(не є родичкою д-ра Новицького): «У своїй практиці  застосовувала  «Україн» протягом семи років. Більшість із 15 пацієнтів, яких я лікувала особисто, офіційною медициною були визнані невиліковно хворими – вони шукали будь-якої можливості подальшого лікування. Спочатку варто відзначити, що вже після перших уколів «Україном» в усіх цих пацієнтів наставало неочікуване суб’єктивне та об’єктивне  поліпшення як фізичного, так і психічного стану, яке я аж ніяк не можу назвати ефектом плацебо. У них поліпшилися сон і апетит, полегшився біль, у зв’язку з чим у багатьох випадках вже не потрібні були сильні анальгетики … Про найбільш вражаючі результати лікування «Україном» я додаю кілька описів:

67-річна пацієнтка була визнана невиліковно хворою і відправлена додому з діагнозом «метастазуючий рак грудей» (метастази у кістках і легенях, злоякісний плевральний випіт й асцит). Її загальний стан був украй важким. Після 3 курсу лікування «Україном» у шпиталі вдалося встановити  зникнення всіх пухлин, метастазів, плеврального випоту й асциту. Після7 курсупацієнтка перериває  лікування. 7 місяців потомув неї настає рецидив(короткочасна ремісія).

Підсумовуючи все це, а також беручи до уваги мій багаторічний досвід у ЛОР-клініці за кордоном, я з усією впевненістю заявляю, що «Україн» як можливе лікування онкологічних захворювань  згідно з лікарською етикою і сумлінням має широко використовуватися, а його реєстрація була б більш ніж доречною…

Тому варто порадити якомога швидше зареєструвати «Україн» і тим самим одночасно забезпечити пацієнтів високоефективним протираковим препаратом».

2 червня 1995 року (Zl.2.021.726/7-II/C/16b/95) Міністерство охорони здоров’я і захисту прав споживачів видало рішення, яке відхиляло заяву від 1976 р. щодо реєстрації і допуску мого лікарського препарату. З обґрунтуванням, буцімто поданих документів було недостатньо для того, аби довести якість, дієвість та безпечність препарату УКР згідно відповідних вимог.

Це рішення  було скасоване Адміністративним судом Відня 26 лютого 1996 р. (Zl. 95/10/0124; DNr 1302/0830HP) через його неправомірність і порушення процесуальних норм.

Те, що таке рішення було цілком незаконним, підтверджує і той факт, що для опрацювання заяви на реєстрацію від 1976 р. згідно чинного на той час положення закону жодних клінічних чи доклінічних досліджень проводити було не потрібно, оскільки УКР складається з двох уже допущених вихідних речовин, а саме алкалоїдів тіотепи  й чистотілу, і володіє такими терапевтичними перевагами:


- препарат у більш ніж 300 раз менш токсичний за свої вихідні речовини,
- УКР володіє селективною дією і є токсичним лише для ракових клітин, а не для здорових, в той час як тіотепа сама по собі є токсичною і для ракових, і для здорових клітин,
- після введення УКР швидко акумулюється у тканині ракових клітин, а ось алкалоїди такої здатності не мають.

Проте замість видачі дозволу Міністерство охорони здоров’я зажадало від мене хіміко-фармацевтичних, фармакологічних та клінічних експертних відгуків.


Маг. Курт Вимазалі д-р Ґерольф Тіттель у своїй хіміко-фармацевтичній документації зазначили, що виготовлення «Україну» гарантоване і що його доказовий метод достатньо розроблений, аби підтвердити якість препарату.
У своєму фармакологічному звіті від 1996 р. д-р Вальтер Кнапп дійшов такого висновку: «Загалом, на основі результатів доклінічних досліджень можна сказати,  що «Україн» володіє цікавим спектром дії, який дозволяє використовувати його у лікуванні хвороб зі злоякісними новоутворами. Гостра і хронічна токсичність «Україну» низька… Результати доклінічних досліджень демонструють добру переносність цього препарату і дозволяють припустити, що від нього можна очікувати  високої терапевтичної безпеки зі співвідношенням  сприятлива дія/ побічні дії. Безпечніть «Україну» підтверджена й досвідом, набутим під час клінічного використання препарату пацієнтами». 

Із клінічного відгуку д-раШтефана Думи від 1996 р.: «Результати експериментальних і клінічних робіт  показують особливий ефект від лікування «Україном» при аденокарциномах. Гістологічні та гістохімічні дослідження операційних препаратів  після терапевтичної мастектомії у пацієнтів, яких попередньо лікували «Україном», довели, що при численних некротичних запаленнях вже  після 20-денного лікування «Україном» вдавалося досягти регресії пухлини… В підсумку можна стверджувати, що «Україн», завдяки своїм селективним цитотоксичним  діям, є дієвим препаратом  у лікуванні злоякісних пухлин. Він також має незначні побічні дії та володіє імуностимулюючими властивостями, у зв’язку з чим  може сприяти  ефективному лікуванню пухлин  і поліпшувати якість життя онкохворих пацієнтів».  

Коли я представив ці звіти, то Міністерство охорони здоров’я зажадало клінічного відгуку, виконаного доктором Налером.

У клінічному відгуці від 16 червня 1998 р. д-р Ґ. Налер твердить: «Результати цих небагатьох контрольованих клінічних досліджень «Україну» усе ж були кращі за показники, отримані в контрольній  групі. Понад те, деякі повідомлення описують терапевтичний ефект у пацієнтів, які вже не реагували на жодну іншу терапію… Видається, що «Україн» легше переноситься, ніж інші протиракові препарати».

Після того як міністерству я представив і цей відгук,  його працівники порадили мені подати заяву на реєстрацію препарату для невиліковних пацієнтів. Тобто, подавши таку заяву, я б у дуже короткому часі мав отримати реєстрацію свого препарату, після чого УКР мав би стати доступним всім онкохворим, оскільки в такому випадку медичні страхові компанії мали б перебрати на себе витрати за лікування хворих препаратом УКР – такий підхід міг би принести користь всім хворим на рак. Це послужило причиною тому, що 5 березня 2001 р. (GZ 921.726/13-VI/16/02) я подав заяву на реєстрацію УКР як ліків для невиліковно хворих пацієнтів.

Оскільки в самій лише Австрії щороку від раку товстої кишки помирають близько 3.000 людей, то на основі запевнень Міністерства охорони здоров’я  відповідно до керівних принципів Належної виробничої практики я виготовив понад 300.000 ампул для лікування таких онкохворих пацієнтів.

Мою додаткову заяву від 5 березня 2001 р. (GZ 921.726/13-VI/16/02) на допуск УКР як ліків «після того, як стандартне лікування виявилось неефективним» Федеральне міністерство з питань соціального забезпечення й поколінь відхилило рішенням від 25 квітня 2002 р. В цьому випадку мова йде  пацієнтів, яких уже «відправили додому на помирання». Таким чином, ці люди втрачають останній шанс лікуватися препаратом без шкідливих побічних дій, що може поліпшити якість їхнього життя, зменшити їхні страждання, а декого навіть врятувати. Понад те, на відміну від звичної хіміотерапії, УКР не має таких жахливих побічних дій. Причина для відмови звучить так: «В частині IIIне констатовано, чи спостережені дії пояснюються якимсь певним комплексом, вільними алкалоїдами чи відповідно й вільною тіотепою».

Це обґрунтування належить експертові, кандидатуру якого я відхилив, причому позитивні висновки інших експертів, що вже були в наявності, до уваги не взяли. Вищезгадані  міркування необ’єктивного експерта були єдиною причиною, що мали вирішальне значення для відмови у прийнятті рішення.
Тут я підкреслюю, що Рада класифікувала препарат як такий, що добре переноситься, і не було жодних заперечень щодо його застосування. Таким чином, Міністерство охорони здоров’я не мало жодних сумнівів щодо ефективності УКР. Однак з відмовою щодо реєстрації у кожного невиліковно хворого пацієнта відібрали  останній шанс на допомогу. І я повторюю, що це сталося виключно з тієї причини, що «не констатовано, чи спостережені дії пояснюються якимсь певним комплексом, вільними алкалоїдами чи відповідно й вільною тіотепою».Чи це справді достатньо вагома причина для відмови у видачі реєстрації лікарського препарату для невиліковно хворих пацієнтів, крадучи при цьому останню можливість їх вилікувати?  
Оскільки мою заяву від 1976 р. так і не опрацювали, я подав скаргу до Європейського суду з прав людини. І 24 лютого 2005 р. Європейський суд з прав людини виніс обвинувальний вирок Австрійській Республіці за адміністративний проступок, тобто, за нерозгляд заяви від 1976 р. (Пр.  номер 34983/02). Однак, це судове рішення, на жаль, не вплинуло на місцеву владу. Очевидно, саме тому заяву на отримання реєстрації від 1976 р. не опрацювали донині.  

 

Поміж іншим, постанова на проведення обшуку опирається на такі події:  


11 листопада 2011 р. – конфіскація 5.600 ампул препарату УКР без правової основи. Із протоколу від 11 листопада 2011 р. (GZ 670.015-17-11-INS): «Згідно інформації, якою володіє Федеральне відомство, препарат «Україн», що не зареєстрований ані в Австрії, ні в інших державах ЄС, нещодавно втратив свою ліцензію в Україні».
Таке твердження посадових осіб неправдиве, оскільки станом на 11 листопада 2011 р. реєстрація мого препарату в Україні була дійсна.
14 листопада 2011 р. реєстрацію УКР в Україні перервали (однак анулювання не послідувало й досі). Тим не менш, «відсутність реєстрації» була вказана як причина незаконної конфіскації вже станом на 11 листопада 2011 р. на Це неможливо практично, оскільки початок тимчасового призупинення реєстрації припадає на  3 дні потому.

Після цих незаконних дій (мається на увазі призупинення дії реєстрації препарату в Україні) міністр охорони здоров’я Україні був звільнений з цієї посади українським президентом.
15 березня 2012 р. поліція починає прослуховувати телефони (ймовірно для того, аби в подальшому віднайти підстави для вищезгаданої конфіскації препарату).
21 березня 2012 р. я подаю скаргу щодо відшкодування матеріальних збитків, завданих мені конфіскацією 5.600 ампул УКР.
30 серпня 2012 р. – відкритий лист до Федерального міністра
04 вересня 2012 р. – обшук та арешт на основі з необґрунтованої постанови від 23 серпня 2012 р. (GZ 2 699606/1-II/BK/31o55). Ордер на арешт я отримав лише 9 тижнів потому (а саме 09.11.2012 р.), вже перебуваючи в місці попереднього ув’язнення.
Прокуратура з питань кримінальних справ  з господарських злочинів  та боротьби з корупцією видала розпорядження «конфіскувати насамперед такі предмети: робочу документацію, картотеку пацієнтів, облікову документацію про проведені дослідження, лікування, висновки про стан пацієнтів та інші документи, що стосуються препарату УКР, як-от його виготовлення і продаж». Розпорядження щодо конфіскації самого препарату УКР не було. Однак коли службовці увірвалися в мій дім, то найперше, що вони хотіли знати, де саме я зберігаю ампули з УКР, оскільки вони мають конфіскувати і їх.

 

С Т А Н  С П Р А В    І   С К Л А Д   З Л О Ч И Н У

 

... Василь Новицький підозрюється в тому, що з певного часу, точні межі якого ще треба встановити, дотепер  він мав намір здобути собі безперервний дохід завдяки періодичному здійсненню злочину; в тому, що він незаконним шляхом збагатився на численній кількості онкохворих пацієнтів, спеціально ввівши їх в оману, різними способами запевняючи їх, буцімто розроблений ним препарат «Україн» є:
1. препаратом від усіх видів раку,
2. препаратом від променевої хвороби,
3. препаратом від СНІДу,
4. препаратом від багатьох інших хвороб,
5. емпірично перевіреним високоефективним лікарським засобом,
6. препаратом, що пропонує повне одужання від будь-якого виду раку,
7. препаратом, що отримав дозвіл від органів охорони здоров’я багатьох країн згідно усіх вимог та процедур допуску в якості медичного продукту для лікування раку,
8. лікарським засобом, завдяки якому вже тисячі людей були цілковито
вилікувані  від раку.
І далі, що:
9. Василь Новицький є лікарем
і що цим самим я:
10. спонукав до придбання препарату «Україн» ціною в 77,-- Євро за ампулу,

причому:
11. шляхом вчинення такого злочину були завдані збитки на суму, ймовірно, в 50.000,-- Євро, але в будь-якому випадку на таку, що перевищує  3.000,-- Євро.

А тепер дозвольте мені зі свого боку прокоментувати кожен пункт:


1. Препаратом від усіх видів раку,
Дослідження препарату УКР invitro, проведені Національним інститутом раку (Бетезда, штат Меріленд, США) на 60 різних ракових клітинних лініях людини (солідні пухлини), довели протипухлинну дію УКР (NSC 631570).
Під час проведення цього експерименту досліджувалися такі  ракові клітинні лінії:
* Злоякісна меланома,
* Рак товстої кишки,
* Рак яєчників,
* Рак легенів,
* Рак нирок,
* Пухлини головного мозку.

Той факт, що УКР ефективний проти всіх видів раку, продемонструвало й підтвердило дослідження, проведене співробітниками Інституту раку й імуногенетики (Франція). Ці дослідження показали, що УКР ефективний проти ракових клітинних ліній і в той же час значно менш токсичний за свої вихідні речовини.
Ці результати були підтверджені у клінічній практиці.
У клінічному експертному відгуку від 16 червня 1998 р. д-р Г. Налер твердить: «Результати цих небагатьох контрольованих досліджень «Україну» завжди були кращі, ніж у контрольній групі. Крім того, є кілька повідомлень про наслідки лікування пацієнтів, які вже не реагували на жодні види терапії [...] Видається, що терапія «Україном» переноситься краще, ніж лікування раку іншими методами».(Додаток 17)
Селективне накопичення УКР в ракових клітинах пояснює його сприятливий профіль безпеки і високий терапевтичний індекс 1250. (Терапевтичний індекс являє собою співвідношення між токсичною і терапевтичною дозою препарату).
А ось хіміотерапія має гальмівну дію і на ракові клітинні лінії, і на здорові. Тому хіміотерапія викликає добре нам відомі численні побічні дії, наприклад: випадання волосся, ураження стінок судин, депресію кісткового мозку, нейтропенію, шлуночкову тахікардію, гіпотонію та ін.
Хіміотерапія може пригальмувати ріст ракових клітинних ліній, однак знищити вона їх не в стані. Тому вона в кращому випадку може лише сповільнити перебіг захворювання.

Це дуже добре видно з порівняльного дослідження, проведеного Національним інститутом раку (Бетезда, штат Меріленд, США), при якому in vitro провели порівняння результатів токсичності препарату УКР (NSC 631570) і 5-фторурацилу (NSC 19893) на різні ракові клітинні лінії (S30).

Терапевтичний індекс звичайних цитостатиків (хіміотерапія) знаходиться в діапазоні від 1,4 до 1,8. Передозування може бути фатальним.
Ми ще раз повторюємо, що згідно з дослідженням, проведеним нещодавно в США, лікування онкозахворювань засобами хіміотерапії може подіяти навіть   контрпродуктивно. Застосуванняхіміотерапевтичних засобів може стимулювати вироблення небезпечного протеїну WNT168у, щодопомагаєраковим клітинамвижити.
Дослідники Центру дослідження раку ім. Фреда Гатчінсона (Сієтл, США)зробилице«цілком несподіване» відкриття тоді, коли намагалися відповісти назапитання, чомуракові клітинипоза організмом людининабагато легшезнищити, ніжусерединіорганізму.
Вонкологічних хворих часто спостерігають, що спочаткупухлиниможуть зменшуватися чи гальмувати свій ріст, однак згодомвони починають дуже швидко розростатися.

 

2.Препаратом від променевої хвороби

Про це свідчать численні дослідження invivo(на живих організмах) про радіопротекторний ефект препарату.
При клінічному застосуванні УКР спостерігалося, що пацієнти, які його отримували, променеву терапію переносили краще. Побічні ефекти від цього агресивного методу лікування були зведені до мінімуму.
Це послужило поштовхом для дослідження радіопротекторних властивостей препарату УКР в експериментах invitroйinvivo.
Щоб визначити, чи радіозахисні властивості УКР беруть свій початок в його вихідних речовинах, в Науково-дослідному інституті  військової медицини (Санкт-Петербург, Росія) провели експерименти на мишах, яких піддали опроміненню в різних дозах.
Експерименти на мишах довели, що УКР володіє значно сильніше вираженим радіозахисним ефектом, ніж його вихідні речовини, що стосується як проценту виживання тварин, так і коефіцієнту захисту. Наприклад, при дозі опромінення 5,25 Гр коефіцієнт захисту препарату УКР становив 95,0 ± 4,6, а в контрольній групі – 50,8 ± 4,6. Ці спостереження вказують на те, що радіозахисна дія УКР істотно відрізняється від радіозахисної дії його вихідних речовин.1
Подальші експерименти показали, що NSC 631570 (УКР) модулює клітинні компоненти кровотворної системи таким чином, що підвищується загальна опірність організму супроти опромінення. Під час контрольних досліджень, проведених на мишах, встановили якісні й кількісні зміни в гемопоетичних клітинах-попередниках і в мієлокаріотитах та лейкоцитах у крові опромінених тварин після внутрішньочеревного введення NSC631570 (УКР) (0,2 мг/ кг). Тваринам контрольної групи вводили звичайний сольовий розчин.

 

[1]             Boyko V. N., Zholus R. B., «A comparative evaluation of the influence of the complex drug Ukrain and its components on the effect of radiation.» Drugs Exptl. Clin. Res., XXIV (5/6), 1998, 331-333.

Кількість колонієтворчих одиниць підрахували в селезінці й кістковому мозку, а також у мієлокаріотитах та лейкоцитах (лімфоцити й гранулоцити). Результати цього дослідження показали, що NSC 631570 (УКР) викликає певні зміни в різних популяціях кровотворчих клітин (стовбурові клітини, проліферуючі, дозріваючі та компетентні клітини). Ці зміни стосуються розміру популяції стовбурових клітин, кінетики проліферації стовбурових клітин, напрямку диференціації, норми циркуляції стовбурових клітин та клітин-попередників, ефективності реколонізації  місць, бідних на клітини, та інших параметрів, що, з іншого боку, модифікує стандартні реакції гемопоезу й імуногенезу на опромінення та підвищує загальну резистентність організму.234
Радіозахисна дія УКР підтвердилася й на інфекційних моделях у мишей, де радіозахисна дія цього препарату значно перевищувала радіозахисну дію  відомого радіозахисного препарату під назвою Цистеамін.5

У порівнянні з іншими препаратами УКР показав сильну радіозахисну дію і в цьому випадку виявив схожість із препаратом Лімфокініном.  Під час дослідження, що проводили на мишах, порівнювали вплив профілактичної дози Цистеаміну, Нафтизину, Лімфокініну, Продігіозану, Полірибонату і препарату NSC 631570 (УКР) на 30-денний відсоток виживання опромінених мишей. Традиційні радіопротектори відвертали смерть піддослідних тварин після опромінення в діапазоні доз ЛД50/30 до ЛД100/30, але були недостатньо ефективні при дозах із середнім летальним ефектом. Навіть навпаки, біорегулятори NSC 631570 й Лімфокінін були ефективнішими в діапазоні доз ЛД70/30 ЛД50 (у 1,5 рази ефективніші за звичайні радіопротектори). Автори оцінили радіозахисну дію препарату NSC 631570 як «сильну» (BoykoV. N., ZholusR. B., LegezaV. І.

2.            BoykoV. N., VoltchekI.V., PetrovA.S., BubnovV.P., «ActionofUkrain, acytostaticandImmunomodulatingdrug, oneffectsofirradiation»,  DrugsExptl. Clin. Res., XXII (Suppl.), 1996, 95-100.

3.   Boyko V. N., Belskiy S.N. «The influence of the novel drug Ukrain on hemo- and immunopoiesis at the time of its Maximum radioactive effect.» Drugs Exptl. Clin. Res., XXIV (5/6), 1998, 335-337.

4.   Jagiello-Wojtowoczs E., Chodkowska A, Jablonski M, Olchowik G: Serum RANKL in rats treated with Ukrain and simultaneous exposition to ionizing radiation. J Ethnopharmocol, 2007.

5.   Boyko V. N., Levshina Ye. V «A stud of the influence of a novel drug Ukrain on in vivo effects of low-dose ionizing radiation.» Drugs Exptl. Clin. Res., XXIV (5/6), 1998, 339-341.

 A study of the influence of different types of radioprotectors on the survival of mice treated with ionizing radiation over a wide dose range. DrugsExptl. Clin. Res., XXIV (5/6), 1998, 343-347).


Ці радіозахисні властивості препарату NSC 631570 знову ж таки підтвердили в подальших дослідженнях на щурах, проведених в Інституті прикладних клітинних культур (Мюнхен, Німеччина). Після внутрішньочеревного введення УКР не здійснив жодного впливу на концентрацію гормонів щитовидної залози у крові піддослідних тварин, однак підвищив концентрацію відповідних рецепторів у печінці інтактних тварин протягом перших двох місяців після введення препарату. NSC 631570 нормалізував концентрацію ядерних рецепторів гормонів щитовидної залози після опромінення всього тіла щурів у дозі 1 Гр, починаючи з першого дня після введення препарату. Автори приходять до висновку, що NSC 631570 звів до мінімуму наслідки впливу від опромінення на ендокринну систему піддослідних тварин (Luksa-Lichtenthaler G. L., LadutkoE. І., NowickyJ. W. InfluenceofUkrainonthenuclearthyroidhormonereceptorsaftershort-termγ-radiation. DrugsExptl. Clin. Res., XXVI (5/6), 2000, 307-310).
Після внутрішньочеревного введення препарат NSC 631570 виявляв захисну дію на гормональну систему опромінених самок щурів. Він нормалізував внутрішньоклітинну рецепторну систему глюкокортикоїдів після опромінення всього тіла тварин гамма-випромінюванням (1 Гр), починаючи з 10 дня введення препарату. Було встановлено, що NSC 631570 звів до мінімуму наслідки опромінення на ендокринну систему піддослідних тварин (Luksa-Lichtenthaler G. L., LadutkoE. І., NowickyJ. W. RadiomodificationeffectsofUkrain, acytostaticandimmunomodulatingdrug, onintracellularglucocorticoidreceptionduringshort-termγ-radiation. DrugsExptl. Clin. Res., XXVI (5/6), 2000, 311-315).
Захисний ефект препарату УКР при опроміненні вивчався й підтвердився і на моделяхinvivo. Вчені Університету ім. Ебергарда Карла (Тюбінґен, Німеччина) досліджували вплив самого лише NSC 631570 або в поєднанні з опроміненням (1-10 Гр) на виживання клітин, на зміну клітинного циклу й індукцію апоптозу пухлинних клітинних ліній людини, що росли експоненційно: MDA-MB-231 (рак молочної залози), PA-TU-8902 (рак підшлункової залози), CCL-221 (рак товстої кишки), U-138MG (гліобластома), а також у людських фібробластах шкіри HSF1, HSF2 й легенів CCD32-LU. Без опромінення NSC 631570 виявляє цитотоксичну дію, залежну від часу й дози, що була більш вираженою на ракові клітини, ніж на нормальні. В поєднанні з опроміненням NSC 631570 викликав збільшену цитотоксичність на клітинні лінії CCL-221 (рак товстої кишки) й U-138MG (гліобластома), але не на клітинні лінії MDA-MB-231 (рак молочної залози) і PA-TU-8902 (рак підшлункової залози ). Що ще цікавіше, то це те, що за допомогою проточної цитометрії NSC 631570 виявляв захисну дію на фібробласти нормальної людської шкіри й легень, що підтверджує диференційований та специфічний для клітинних ліній цитотоксичний ефект препарату NSC 631570. Після інкубації NSC 631570 протягом 24 годин клітинні лінії CCL-221 і U-138MG акумулювалися у фазі G2, в той час як в інших пухлинних клітинних лініях і в нормальних фібробластах жодних змін встановлено не було. Диференційована модуляція токсичності від опромінення препарату NSC 631570 та його захисна дія на нормальні фібробласти людини говорять про те, що його варто ввести у використання разом із комбінацією з хіміотерапії та променевої терапії (CordesN., Plasswilm L., BamberМ., Rodemann H. P. Ukrain®, analkaloidthiophosphoricacidderivateofChelidonium majusL. Protectshumanfibroblastsbutnothumantumorcellsinvitroagainstionizingradiation. Int. J. Radiat. Biol. 2002, vol. 78, No. 1, 17-27).
У своєму наступному дослідженні про роль білків фібронектину й ламініну в захисних механізмах клітин супроти опромінення вчені з Університету Тюбінґена вже ввели УКР в якості рекомендованої речовини (CordesN., Blaese М. А., Plasswilm L., Rodemann H. P., VanBeuningen D. FibronectinandlamininincreaseresistancetoionizingradiationansthecytotoxicdrugUkraininhumantumorandnormalcellsinvitro. Int. J. Radiat. Biol. 2003 Sep; 79 (9): 709-720).

NSC 631570 виявився ефективним у лікуванні рецидивуючих респіраторних захворювань у дітей з Чорнобильського регіону. Загалом до дослідження залучили 38 дітей з рецидивуючими респіраторними захворюваннями із забрудненої радіацією території після ядерного вибуху. NSC 631570 вводили внутрішньовенно в дозі 5 мг два рази на тиждень до сумарної дози 35 мг. Контрольна група одержувала променеву терапію. У порівнянні з пацієнтами з контрольної групи, у пацієнтів з групи УКР було встановлено значний протизапальний ефект – нормалізувався рівень лейкоцитів і норма осідання крові. Імуномодулюючі ефекти препарату NSC 631570 відобразилися й на  оптимізації специфічного гуморального та клітинного імунітету: концентрація IgG, фагоцитарна активність нейтрофілів, кількість лімфоцитів, Т-лімфоцитів Т-гелперів, а також співвідношення гелперів/ супресорів підвищились. (Zahriychuk О. Ukrain, a thiophosphoriсacid derivate of alkaloids of Chelidonium majus L., is effective in the treatment of recurrent bronchopulmonary pathology in children from areas contaminated after the Chernobyl accident. Int. J. Immunother. 2003, XIX (2-4): 47-53).

2. Препаратом від СНІДу
Під час допиту мене як свідка 7 вересня 2012 р. у місці попереднього ув’язнення я дав свідчення (цитую): «стосовно СНІДу я лише стверджував, що є вказівки щодо ефективності. Мені відомі 3 випадки одужання від СНІДу, результат якого я приписую препарату УКР».
Проблема СНІДу перетворилася на глобальну катастрофу, оскільки тут мова йде про одну з найнебезпечніших і, згідно стану сьогоднішньої медицини, невиліковну хворобу людства. І той факт, що є навіть не один, а цілих три випадки повного одужання від СНІДу (можливо, їх може бути й більше), можна назвати чудом. Ці випадки необхідно терміново перевірити. Окрім того, слід організувати і провести подальші клінічні дослідження. Якщо ж цього не зробити, то це означає знати про ліки і не дозволяти їхнього використання. А це вже буде злочином проти людства ще. Згідно Конституції, кожна держава насамперед має захищати своїх громадян, а особливо це стосується таких галузей як медицина й охорона здоров’я. Зокрема це актуально для такої правової держави як  Австрія, що позиціонує себе як така, де дотримуються конституційних прав, прав людини і в якій панує верховенство закону.
Замість цього мене, Василя Новицького, звинувачують у шахрайстві без жодних науково обґрунтованих доказів, а заява на реєстрацію мого препарату УКР не опрацьована протягом більш ніж 35 років. Дотепер є лише посилання на те, що УКР може вилікувати навіть СНІД.
Затримка проведення клінічних досліджень і досліджень in vitro означає смерть людей, які б могли отримати шанс на одужання. І це стосується як пацієнтів, хворих на СНІД, так і онкохворих.

4. Препаратом від багатьох інших хвороб
Гепатит C
Згідно даних дослідження, проведеного у Санкт-Петербурзі, у 80% пацієнтів не  виявили вірусу (з 84 FN 165).
Таке дослідження було проведено і в Україні. І воно також підтвердило результати дослідження в Росії. Результати українського експерименту були представлені в Парижі у січні/ лютому 2012 року на «23 Міжнародному конгресі з лікування раку».
Епілепсія
Після лікування препаратом УКР трьох людей, які страждали на епілепсію, всі вони зараз здорові і мають водійські права, що є офіційним доказом їхнього стану здорових людей.
• Розсіяний склероз
УКР може допомогти і в лікуванні розсіяного склерозу. Є пацієнт, який його приймав, і зараз «не має епілептичних нападів».

5. Емпірично перевіреним високоефективним лікарським засобом

Той факт, що препарат є емпірично перевіреним високоефективним лікарським засобом, підтвердили різноманітні дослідження. Нагадаємо, що:
• дослідження УКР in vitro, проведене в Національному інституті раку (Бетезда, штат Меріленд, США), показало його протипухлинний ефект під час лікування 60 різних людських ракових клітинних ліній (солідні пухлини).


Під час проведення цього експерименту досліджували такі ракові клітинні лінії:
§злоякісна меланома,
§рак товстої кишки,
§рак яєчників,
§рак легенів,
§рак нирки,
§пухлини головного мозку.

Ці результати були підтверджені і в клінічній практиці.
• Ефект УКР був підтверджений результатами інших численних досліджень, проведених   професорами Бегером Х. Г., Гансауге Ф., Земсковим С., Ашгоффом Б., Сусаком Я. М., Кроіссом Т., які лікували пацієнтів з раком підшлункової залози.
• Крім того, УКР володіє імуномодулюючим ефектом, що підтвердив у своєму дослідженні «ActivationofSpleenCellLyticActivitybytheAlkaloidThiophosphoricAcidDerivate: Ukrain» професор Лєпінс А.

• Результати дослідження Бондаря Г. В., Бороти А. В., Яковця Я. І., Золотухіна С. Е. «Comparative Evaluation of the Complex Treatment of Rectal Cancer patients (Chemotherapy and X-Ray Therapy, Ukrain Monoterapy)» були опубліковані в лютому 2010 р. в Дубай (ОАЕ) у DRUGS  EXPTL. CLIN RES XXIV (5/6) 221-226 (1998)).
Результати цього дослідження показали, що через 14 місяців після відповідного курсу лікування лише у 8,3% пацієнтів, які отримували УКР, знову виявили утворення метастазів, а відсоток тих пацієнтів, яких лікували  хіміотерапевтичними засобами й опромінювали, склав 25% хворих, що забезпечує УКР втричі кращий результат.
12 років потому з групи УКР живуть 75% людей, а в групі, що одержувала хіміотерапію та променеву терапію – 45%.

 

6. Препаратом, що пропонує повне одужання від будь-якого виду раку
В якості доказу дозвольте мені назвати кількох повністю вилікуваних пацієнтів:
1. Пані д-р Гелена Б. – живе вже 34 роки.
Пацієнтка з раком молочної залози на 3 стадії.
З 1978 р. – монотерапія УКР.
Повна ремісія, живе дотепер.

2. Крістіна Г. – живе 29 років.
Пацієнтка з раком молочної залози, аденокарцинома на 3 стадії. Пухлини в обох молочних залозах (4 х 6 см зліва і 1,5 х 1 справа) з двосторонньою участю пахвових лімфатичних вузлів.
З 1983 р. – монотерапія УКР.
Повна ремісія, живе дотепер.

3. Гедвіг Я. – живе 24 роки.
Пацієнтка з аденокарциномою товстої кишки на 4 стадії.

Стан після операції – виразкова аденокарцинома товстої кишки, що вже дала метастази в лімфатичні вузли. Кидається в очі велика первинна пухлина і той факт, що вона покрилась виразками, через що її складно було розрізнити. Ці фактори вказують на несприятливий прогноз. Через кишкову непрохідність видалили пухлину розміром з голову дитини.
З 1988 р. – монотерапія УКР.
Повна ремісія, живе дотепер.
 


4. Штефан Д. – живе 17 років.
Народився у 1992 р. з лімфангіомою лівої стінки грудної клітини та черевної порожнини, ріст пухлини прогресував. Після того як всі відомі можливі варіанти лікування були вичерпані, трирічного хлопчика (1995 р.) відправили додому з лікарні як невиліковно хворого.
1995 р. – перша монотерапія УКР.

Штефан Д. живе дотепер.

5. Маріана К. – живе 15 років.
13-річна дівчина з астроцитомою з туберозним склерозом.
У 1996 р. її виписали додому як невиліковно хвору.

1997 р. – монотерапія УКР.

Пані К. живе дотепер і народила здорову дитину.

Ці історії хвороб аж ніяк не є випадками самозцілення і підтверджуються подальшими рандомізованими порівняльними клінічними дослідженнями.
Ще раз повторюємо про результати дослідження Бондаря Г. В., Бороти А. В., Яковця Я. І., Золотухіна С. Е. «Comparative Evaluation of the Complex Treatment of Rectal Cancer patients (Chemotherapy and X-Ray Therapy, Ukrain Monoterapy)»,  опубліковані в лютому 2010 р. в Дубай (ОАЕ) у DRUGS  EXPTL. CLIN RES XXIV (5/6) 221-226 (1998).
Результати цього дослідження показали, що через 14 місяців після відповідного курсу лікування лише у 8,3% пацієнтів, які отримували УКР, знову виявили утворення метастазів, а відсоток тих пацієнтів, яких лікували  хіміотерапевтичними засобами й опромінювали, склав 25% хворих, що забезпечує УКР втричі кращий результат.

Понад те, були проведені й ретроспективні дослідження.
Борота А. провів порівняльне дослідження PO-101 «Ретроспективний аналіз комплексного лікування хворих на рак прямої кишки» і клінічно лікував дві групи пацієнтів згідно певного методу. Першу групу лікували УКР, а другу – звичними засобами стандартної терапії. До обох груп залучили операбельних пацієнтів (стадія 1). Лікування проходило таким чином: Група 1: УКР → Операція → УКР, а Група 2: Хіміотерапія → Опромінення → Операція → Хіміотерапія → Опромінення. Отримані результати показують, щочерез 12 років після лікування УКР 75% пацієнтів з першої групи вижили, а от з другої групи, яку лікували стандартною терапією, живуть лише 45%.

75-відсотковий рівень виживанняпротягом 12 років після лікування УКР дає ще один твердий доказ того, наскільки помічним може бути протираковий препарат УКР.
Зазначені дослідження описані й задокументовані у фаховій літературі. Знайти їх можна за посиланням: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=ukrain.


Із 5 випадків цілковитого одужання, які я навів вище, мова йде про чотирьох австрійських громадян.
Враховуючи той факт, що в Австрії щороку на рак товстої кишки  (тонкий кишечник) хворіють близько 5.000 чоловік, близько 3.000 з яких помирають, то якщо в представників Міністерства охорони здоров’я виникають якісь сумніви щодо дієвості препарату УКР, вони просто зобов’язані провести відповідні дослідження. Препарат був розроблений в Австрії. Тут же вперше продемонстрували його селективну дію. Ці результати підтвердили 12 університетів у різних країнах.
Взявши до уваги перелічені вище результати досліджень, проведених за кордоном, відсутність таких досліджень в Австрії можна назвати щонайменше кримінальним злочином за ненадання допомоги, а може навіть і недбалим чи навмисним нанесенням тілесних ушкоджень/ смерті.
Чому за наявності таких позитивних результатів дослідження в Австрії до кінця так і не провели?
Chelidonium majusL. може виліковувати рак, про що зазначено в першому друкованому медичному довіднику з фітотерапії від 1536 р. Вже сама німецька назва «Warzenkraut», що в перекладі означає «трава від бородавок», говорить про його протипухлинний терапевтичний ефект (бородавка також є пухлиною). Особливість УКР, на відміну від його складових (алкалоїдів чистотілу),  полягає у здатності швидко акумулюватися в раковій клітині.
Від УКР відмовляються, відбираючи тим самим у хворих на рак пацієнтів шанс отримати протипухлинний лікарський препарат з мінімальними побічними діями.

 

7.Препаратом, що отримав дозвіл від органів охорони здоров’я багатьох країн згідно усіх вимог та процедур допуску в якості медичного продукту для лікування раку
УКР пройшов належний процес для допуску, у зв’язку з чим і отримав право на реєстрацію (це підтверджено відповідними офіційними рішеннями) в таких країнах:
Реєстрація з 5-річним терміном:  
Україна               від 1998 р., 2003 р., 2008 р.
Грузія                 від 1999 р., 2008 р.

Туніс                   від 2010 р.
ОАЕ                    від 2007 р.
Мексика              від 2005 р.

Азербайджан      від 2000 р.
Таджикистан       від 2000 р.
Туркменістан      від 2000 р.
Білорусь             від 2005 р.
Статус «Ліки-сирота» (OrphanDrugStatus):
США                   від 2003 р.
Австралія            від 2004 р.
Зареєстрований на даний час:
Косово                від 17 травня 2012 р.

8. Лікарським засобом, завдяки якому вже тисячі людей були цілковитовилікувані  від раку

Під час допиту мене як свідка 07 вересня 2012 р. в місці попереднього ув’язнення я дав такі свідчення (цитую): «Я ніколи не стверджував, що від раку вилікувалися тисячі людей, я лише говорив про застосування його тисячами людей».

Я не маю наміру вводити кого-небудь в оману на основі численних даних  про вилікуваних пацієнтів. Такі дані можуть ґрунтуватися лише на результатах клінічних досліджень, які в Австрії, незважаючи на схвалення й дозвіл з боку Федерального міністерства від 23 червня 1993 р. (GZ 21.405/530-II/A/8/93), проведені так і не були. Я можу навести дані інших проведених клінічних досліджень PO-101 під назвою «Ретроспективний аналіз комплексного лікування пацієнтів з раком прямої кишки», а саме дані про 75-відсотковий рівень виживання онкохворих пацієнтів за 12 років після лікування препаратом УКР.  Цей факт підтверджений науково.

9. [...]Василь Новицький є лікарем[...]
Я ніколи не стверджував, що я лікар. Однак я часто заявляв, що є доктором хімічних наук, що, власне, є правдою, бо такий науковий ступінь я маю. Свідки, яких допитала поліція, також підтвердили цей факт.


Із Протоколів допитів свідків:
GZ 2699606/1-II/BK/31o55, від 30 листопада 2011 р., Штефан Гаґенбюхль, стор. 3 [...] «він відразу повідомив мене, що не є лікарем» [...]
GZ 2699606/1-II/BK/31o55, від 13 грудня 2011 р., Вероніка Яґерсберґер [...] «наскільки мені відомо, моєму шваґру УКР у вигляді ін’єкцій вводила лише його домашня лікарка » [...]
GZ 2699606/1-II/BK/31o55, від 29 лютого 2012 р., Мануелла Геллар, стор. 2 [...] «д-р Блаб повідомив мене, що Новицький не є медиком» [...]
Ці висловлювання підтверджують, що я не заявляв, що є лікарем, і що я не мав жодного наміру і не робив жодних спроб вводити людей в оману, розповсюджуючи таку недостовірну інформацію.
Питання в тому, чому прокуратура наводить це далі в якості причини у своїй Постанові від 23 вересня 2012 р. І саме на основі цієї Постанови 50 службовців увірвалися до мого будинку, конфіскували мій протираковий препарат УКР і відвезли мене до місця попереднього ув’язнення.
10. Спонукав до придбання препарату «Україн» ціною в 77,-- Євро за ампулу
Під час допиту мене як свідка 5 вересня 2012 р. у місці попереднього ув’язнення я заявив (цитую):
-Пацієнтів я завжди відправляв до лікуючого лікаря.
-Згідно § 8 Закону про лікарські засоби я маю право видавати УКР пацієнтам лише за рецептом.
-Так, пацієнтам були потрібні історії хвороб.

-Лікарі знають (на основі представлених мною досліджень), що для одного курсу лікування  необхідні 40 ампул. Однак спочатку я рекомендую пацієнтам прийняти лише 10 ампул.  

 

11. Збитки
Оскільки в численних випадках УКР виявляв свою  дію, не завдаючи при цьому шкоди здоровим клітинам, то, на відміну від хіміотерапевтичних засобів і т.д., цей препарат не завдає жодної шкоди здоров’ю.
Під час придбання УКР мова йде про договір купівлі-продажу, що є дійсним згідно загальних норм цивільного права, і, таким чином, не спричиняє фінансових збитків.
Я ніколи нікого не змушував купувати свій препарат. І щоб пацієнти не витрачали грошей даремно, першу ампулу я давав безкоштовно для проби. Якщо УКР не мав жодного ефекту, я заявляв, що не можу допомогти і радив звернутися за допомогою в інше місце (див. допит свідка д-ра Гьодля від 28 березня 2012 р.).
Але якщо ефект після прийому УКР був (наприклад, жар, тепло, поколювання і т. д.), я рекомендував людям взяти спочатку лише 10 ампул, щоб не обтяжувати їх фінансово. Після прийому 10 ампул пухлина має інкапсулюватися  і потім рекомендовано зменшити масу пухлини шляхом оперативного втручання.  Під час подальшого лікування це збільшує шанси усунути ракові клітини, що залишилися.
Члени сім’ї та інші співробітники, задіяні в моїй фармацевтичній компанії, також не є членами злочинної організації. Членам моєї сім’ї завдали значних моральних збитків, обізвавши їх такими словами.

СКЛАД  ЗЛОЧИНУ (ФАКТИЧНИЙ  СТАН  СПРАВИ) II
З 12-го Звіту, що стосується даних подій, Федеральної кримінальної поліції до прокуратури AZ: W 1 St24/12 w:
«Під час стеження й перевірки записів з електронної пошти вдалося встановити інформацію про рахунки компанії  NowickyPharma, а саме те, що ціна за ампулу вказана така:
Затрати за ампулу: 70.- Євро
Фактична вартість: 165.- Євро».


Найбільша проблема цієї та всіх інших конфіскацій препарату УКР полягає в тому, що хворі на рак, які його терміново потребують, не можуть отримати цих ліків, і тим самим і надалі залишаються невідомими докази щодо його ефективності.


Ціна в 165,-- Євро нижча, ніж за хіміотерапевтичні препарати.
В кошти, виставлені мною в рахунку, входять:
-48 років дослідницької роботи,
-хімічні компоненти,
-рослинні компоненти,
-виділення з рослини активних інгредієнтів,  
-оплата роботи моїх працівників,
-відвідування конференцій, конгресів та різноманітні поїздки,
-клінічні та доклінічні дослідження,
-виробничі витрати і т.д.

УКР – рослинний препарат, через що його виробництво обходиться значно дорожче, ніж виробництво хімічних лікарських засобів, як-от цитостатиків.
Ще однією причиною для встановлення ціни в 145,-- Євро при претензії на матеріальну відповідальність державного органу є (незалежно від патентного закону) є те, що конфіскація ампул унеможливила подальші успіхи від лікування. Понад те, це унеможливило проведення частини моїх досліджень та перешкодило росту доказів дієвості УКР.  
Ця обставина стала причиною звинувачення мене у шахрайстві, а також головною причиною мого арешту й основою для всіх подальших заходів, застосованих щодо мене прокуратурою.


У вище згаданій Постанові на проведення обшуку 1St/24/12w прокуратура  навела такі факти:


Пункт 1:
Анонімна скарга (AS 109ff в ON2/ I) до Федерального міністра охорони здоров’я.
До Пункту 1:
До відомих дотепер окремих нападів, викладених у вигляді анонімних скарг, я не даватиму жодних коментарів, оскільки для них відсутні будь-які підстави.
І взагалі, видається сумнівним наводити анонімну скаргу в якості основи для проведення обшуку й конфіскації.

Пункт 2:
Заява Ольги Іванівни Ковальчук щодо її брата, який помер 8 років тому.

До Пункту 2:
Пацієнт Степан Іванович Г. мав карциному правої нирки з трьома метастазами в половині правої легені. Права нирка була видалена хірургічним шляхом. А після лікування препаратом УКР у правій легені видалили метастази. Завдяки прийому УКР пацієнт прожив 5 років, що є медичним дивом.

 

Пункт 3:
Завдяки прослуховуванню телефону вдалося встановити, буцімто я, незважаючи на поліпшення стану пацієнта Багадіра Б. завдяки лікуванню УКР,  називаю лікаря, який спонукає цього пацієнта до простатектомії, злочинцем.
До Пункту 3:
Після прийому УКР пухлина в пацієнта Багадіра Б. зменшилась на три чверті. Замість цього, щоб дізнатися, з якої причини загальний стан хворого настільки різко поліпшився, лікар порекомендував хірургічне втручання, що криє в собі ризик виникнення нетримання сечі й імпотенції. Після подальшого прийому УКР пацієнт повністю одужав. Він продовжує насолоджуватися якістю свого життя як людини і як чоловіка

Пункт 4:

Мені закидають, що я подав неправдиву інформацію про УКР шеф-редакторові «Шоу Барбари Карліх», а саме про те, що мій препарат зареєстрований в Австрії, що я володію правом на його виготовлення і що в Австрії ні в кого немає сумнівів щодо його ефективності. Ще мені закидають, буцімто я наполягав, щоб пан шеф-редактор оприлюднив всю цю інформацію у своєму шоу.
До Пункту 4:
Шеф-редакторові «Шоу Барбари Карліх» пановіТомасу Гетцманнзендеру я сказав, що препарат УКР допущений в Австрії для клінічних досліджень:
1) для відкритого, контрольованого клінічного дослідження раку товстої кишки,
2) клінічного дослідження злоякісної меланоми та
3) клінічного дослідження поза межами лікарняних закладів згідно § 42 Закону про лікарські засоби.
Всі результати цих досліджень були представлені до уваги працівників  Міністерства охорони здоров’я.
Понад те, є концесія на виробництво: MBA 6/7 – Gew51228/1/88
270 фахових публікацій демонструють ефективність препарату УКР, з яких 176 можна знайти за посиланням www.pubmed.com.

Пункт 5:

Зі свого боку  пацієнтка Мануелла Г. завіряла: у своїх показах як свідка вона заявила, що після свого прибуття бачила одного з моїх співробітників, однак не вказує на те, що його вже не було там, коли вона хотіла купити УКР.
До Пункту 5:
Свідок Мануелла Г., яка  з медичної точки зору була повністю невиліковно хворою, за власним бажанням звернулася до д-ра Блатта, який виписав їй (за її ж настійними проханнями) УКР згідно § 8 Закону про лікарські засоби. Вона прийшла до мене в офіс після 17.00 і виявила бажання купити лише 5 ампул. Але оскільки мій працівник, відповідальний за виписку рахунків,  вже пішов, а я не був в змозі зробити це сам, я повідомив її, що в даний момент вона рахунку отримати не може і тому мої співробітники випишуть його їй, коли вона прийде до нас наступного разу.
 


Пункт 6:

Прослуховування телефону: Буцімто я дав інформацію якійсь незнайомій мені жінці по імені Ольга про дію УКР стосовно її  хворого на епілепсію сина.
До Пункту 6
Людина по імені Ольга не отримувала від нас УКР.
Тим не менш, станом на сьогодні є 3 пацієнтів, хворих на епілепсію, які після лікування УКР, навіть отримали водійські права.

Пункт 7:

Допит свідка Бойчука з інформацією про консультації з мого боку і з боку Годиша стосовно відчуття тепла й позовів до сечовипускання у відвідувачів.
До Пункту 7
Співробітник компанії NowickyFarmaу Відні, Василь Бойчук, 22.02.1966 р. н., який працював у фірмі з 1999 р. до 2011 р., був єдиною людиною, що була допитана як свідок.
Всі інші співробітники, які працювали в мене навіть протягом дуже короткого періоду (в тому числі й науковий консультант пан д-р Бауер) були допитані в якості обвинувачених. Виникає питання: чому пан Бойчук здобув такий винятковий статус у цьому процесі?
Проти свідка Василя Бойчука, 22.02.1966 р. н., я залишаю за собою право здійснити певні правові кроки у зв’язку з його неправдивими свідченнями, наклепом та підривом моєї репутації. (Щоб довести, що він таки бачив вилікуваних пацієнтів, ми поклопочемося про допит таких осіб як Гедвіг Я., Штефан Д., Маріанна К. і Крістіне Г.).
Всі пацієнти, що приходили до нас, мали з собою рецепт від свого лікаря, виписаний згідно § 8, а це означає, що пацієнт невиліковно хворий.
В якості доказу щодо подій у лікарні № 10 у Києві як свідки залучаються: Ярослав Сусак, Ольга Прокопчук, Земков, Яремчук, Кравченко, Яцик і Корж.

 

Пункт 8:

«Кримінальна історія» з УКР у Києві, розказана Василем Бойчуком (1972 р. н.), згідно з якою УКР отримав реєстрацію в Україні шляхом надання підроблених досліджень, сфальшованих документів, неіснуючих дозволів та інших грубих порушень. Поміж іншим, він заявив, що від Міністерства охорони здоров’я України він дізнався про те,  що в Австрії реєстрації на УКР немає.
До Пункту 8:
Василь Бойчук, 1972 р. н., (інший чоловік з однаковим іменем і прізвищем) у 1999 р. працював у Києві в якості представника моєї фірми, але у 2004 р. був звільнений мною через незаконні робочі операції. Я залишаю за собою право здійснити певні правові кроку у зв’язку з його неправдивими свідченнями, наклепом та підривом моєї репутації.

Окрім того, в прокуратурі міста Києва стосовно нього розглядається кримінальна справа за шахрайство та крадіжку.
Дослідження, на яке посилається Бойчук, було опубліковане вже 1996 року.6 У 1998 р. в Україні була видана реєстрація за номером 3641. Таким чином, Бойчук, який працював у фірмі з 1999 р., не може стверджувати, що воно було сфальсифіковане.
 

 


Щодо результатів досліджень Федерального відомства з питань безпеки в галузі охорони здоров’я через Агенцію з питань здоров’я та безпеки харчування Австрії.

 

 З Постанови на проведення обшуку й попереднього арешту 1 St24/12w

Частина експертного висновку Агенції з питань здоров’я та безпеки харчування Австрії (фарм. мед.)., AS 319ff в ON 2/1.

 

 

 

 

6.            «Comparison of chemotherapy and x-ray therapy with Ukrain monotherapy for colorectal cancer.» Veröff in DRUGS EXPTL.CLIN.RES XXII (3-4-5) 115-122.

 


Я часто просив повідомити мене про метод, згідно якого були проведені дослідження.


У Постанові 1St 24/12w (стор. 8f) мені закидають (посилаючись на вищезгаданий експертний висновок), що
окремі партії були негомогенними;
компонента під назвою «алкалоїдний дериват тіофосфорної кислоти», частково зазначеного на маркіруванні, у зразках не містилося;
склад УКР відповідає складу Холеодорону, який використовується в лікуванні захворювань печінки й жовчного міхура, а не онкозахворювань.

Щодо цих звинувачень у деталях:


Мені до сих пір не відомо, яким способом були проведені ці дослідження, хоча я попросив повідомити мені про це.


Окремі партії були негомогенними

УКР виготовляється на основі алкалоїдів чистотілу (Chelidonium majusL.). Оскільки вміст алкалоїдів у рослині може бути різним, неможливо отримати однакову їхню кількість. Тому німецька фармакопея (6-е видання) для сертифікату якості рекомендує розраховувати вміст алкалоїдів згідно частки хелидоніну.

Повторюю ще раз: моя заява на реєстрацію УКР від 1976 р. мала бути опрацьована без зволікання, оскільки згідно тодішнього положення закону всі відповідні умови були виконані, а терапевтичні переваги доведені. Терапевтичний індекс УКР становить 1250, терапевтичний індекс тіотепи – між 1, 4 та 1,8, що дає право його зареєструвати (поряд з іншими виконаними умовами). 


Компонента під назвою «алкалоїдний дериват тіофосфорної кислоти», частково зазначеного на маркіруванні, у зразках не містилося;
Я виготовляю УКР із трифосфінсульфіда/ алкалоїдів з тріацирідидом тіофосфорної кислоти (тіотепа) та із суми алкалоїдів, отриманих із чистотілу. Таким чином, маркування «Дериват тіофосфорної кислоти» на упаковці виправдане.

Склад УКР відповідає складу Холеодорону, який використовується в лікуванні захворювань печінки й жовчного міхура, а не онкозахворювань.
1. Оскільки предметом кримінальної справи є «шахрайство», а конкретно «обман стосовно фактів», то об’єктивно не є очевидним, з якої причини мій лікарський протираковий препарат порівнюють із не-протираковим препаратом Холеодороном і зазначають у відповідній Постанові в якості причини.
2. Понад те, існує ще й той факт (незважаючи на можливу схожість складу препаратів), що, на відміну від УКР, Холеодорон не володіє властивістю  акумулюватися в ракових клітинах.

Питання: Чи УКР на даний момент зареєстрований у якій-небудь країні світу в якості медичного препарату? Відповідь: Так, у Косово.
Після відкритого листа від 30 серпня 2012 р. до віце-канцлера д-ра Міхаеля Шпіндельеґґера, в якому я розповів про всі проблеми, пов’язані з УКР,  4 дні потому, а саме 4 вересня 2012р., мене арештували.

З моменту подачі заявки на реєстрацію УКР в 1976 р. в Австрії лише від раку товстої кишки померли понад 100.000 чоловік. Слід наголосити,  що саме цей вид раку особливо небезпечний і  вилікувати його дуже важко (процент виживання пацієнтів, яких лікують засобами звичної терапії, становить близько 40%). Дослідження показали неймовірно чудові результати в пацієнтів з цим діагнозом, яких лікували препаратом УКР. Однак якщо влада сумнівалася в цих винятково позитивних результатах, то тоді вона сама мала провести відповідні дослідження. Однак цього так і не сталося. Понад те, незважаючи на результати досліджень, що підтверджували безпечність, дієвість і якість УКР, а також незважаючи на рекомендації та прохання 8 науковців зареєструвати УКР та проводити над ним подальші дослідження, Міністерство охорони здоров’я всі вище вказані факти проігнорувало й відхилило. Непоміченим залишилося і підтвердження доброї переносності УКР з боку Ради з питань лікарських препаратів при Федеральному міністерстві охорони здоров’я, спорту й захисту прав споживачів, яка у своєму листі від 3 листопада 1992 р. (GZ 21.405/1011-II/A/8/92) заявляє, що (цитата ) «переносність субстанції дуже добра». Натомість Федеральне міністерство соціального захисту й поколінь своїм рішенням від 25 квітня 2002 р. (GZ: 921.726/13-VI/16/02) відхилило «заяву на реєстрацію УКР від 5 березня 2001 р. як лікарського препарату «після того як засоби стандартної терапії не дали результатів» згідно § 22 Абз. 1 Закону про лікарські засоби, BGBI.I № 33/2002 (Закон про лікарські засоби). Тоді виникає питання: хто виграє від того, що у хворих на рак пацієнтів відбирають останню можливість поліпшити свій стан, продовжити своє життя, а в деяких випадках навіть врятувати його (що, власне, було підтверджено багатьма дослідженнями й використанням УКР)? І хто несе відповідальність за смерть цих людей?

 


P.S.Багатодокументів, законів, постанов і т. д., пов’язаних зУКР, можназнайтиза такими інтернет-посиланнями: www.ukrin.com іwww.pubmed.com.
P.P.S.Іменавилікуваних УКРпацієнтів, згаданих вище, відомі, алез етичних міркуваньмиїх тут не зазначили.